ALV 2022

ALV

Algemene ledenvergadering

Woensdag avond

23 Maart

In het clubhuis en online

 

TTV Rapidity – Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2022 

 

Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om op woensdagavond 23 maart 2022 de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk om 20.00 uur. 
Ondanks dat er vanwege de afgeschafte coronamaatregelen weer fysiek bijeenkomsten mogen worden gehouden, wil het bestuur toch ook de thuisblijvers de mogelijkheid te geven de vergadering bij te wonen.

De ledenvergadering zal dan ook via een Teams-meeting te volgen zijn. De link naar de online vergadering in Microsoft Teams wordt per mail verzonden.

 

De agenda voor de ALV 2022 kan hier gedownload worden :Uitnodiging ALV 2022

Het jaarverslag 2021 kan hier gedownload worden: Rapidity jaarverslag 2021

De notulen van de vorige ALV kunnen hier gedownload worden: Notulen ALV 31 maart 2021

Bestuur TTV Rapidity