Coronaprotocol bij Rapidity vanaf 14-10-2020

Beste leden, we mogen nog trainen.

De nieuwe maatregelen zoals die vandaag 14-10-2020 om 22:00 ingaan hebben ook zijn weerslag op Rapidity. Er komt ongetwijfeld nog (extra) informatie vanuit de NTTB en wellicht zullen wij onze implementatie nog moeten herzien. Voor nu (en tot nader order) gelden de hieronder opgesomde regels die te allen tijde kunnen worden aangescherpt of versoepeld. Mocht dat noodzakelijk zijn dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Kort samengevat komt er nog een extra regel op de reeds geldende maatregelen die gelden voor trainingen en vrij spelen. Ook tijdens het sporten moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Gelukkig kan dat bij tafeltennis.

Voor ons geldt dat we net als alle andere sporters en verenigingen in Nederland verplicht zijn het door het NOC*NSF opgestelde “Protocol Verantwoord Sporten” te implementeren en ons daaraan te allen tijde te houden. De NTTB heeft in aanvulling op dit protocol de tafeltenniswereld nog adviezen gegeven waarvan we er een aantal ter harte hebben genomen. Het “Protocol Verantwoord Sporten” is in ontwikkeling. Mochten er aanpassingen komen dan zullen wij die ook direct overnemen en alle leden daarvan op de hoogte stellen. Het meest actuele protocol is altijd hier te vinden : https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het protocol gecombineerd met de specifieke situatie bij en van Rapidity hebben geleid tot de volgende maatregelen en implementatie van deze in speelzaal alle andere ruimtes:

Algemene maatregelen voor gebruik accommodatie en materiaal – veiligheid en hygiëne:
• Volg de basis- en hygiëneregels https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene

• Pas social distancing (1,5 m) altijd toe en vermijd overbodige ontmoetingen. Tijdens het sporten (concreet: trainen/spelen achter de tafel) geldt OOK afstandsbeperking.

Implementatie van de maatregelen specifiek voor Rapidity:
• Bij de ingang, in de kantine en alle andere ruimtes hangen diverse voorlichtings- en informatieposters. Neem kennis van de geldende maatregelen en pas ze te allen tijde toe. De posters hangen er niet voor niets!;
• Bij de ingang staat een tafel met daarop desinfecterende handgel. Gebruik deze handgel of was je handen volgens de richtlijnen van het RIVM;
• Er staan in de speelzaal 4 tafels afgezet met speelveldomranding. Het is niet toegestaan deze speelveldomranding te verplaatsen of om binnen de speelveldomranding een extra tafel te plaatsen;
• Bij elke tafel staat een (scheidsrechters)tafeltje met daarop desinfectiespray voor materialen en een mandje met balletjes;
• Na de training is het verplicht de tafel en de balletjes te ontsmetten met de beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen. De ontsmette balletjes moeten weer terug in het mandje;
• Indien je speelt met tafeltennisballen die je zelf hebt meegebracht dien je deze ook te ontsmetten na afloop van de training;
• In kantine (die verder gesloten is) staan stoelen en tafels op minimaal 1.5 meter van elkaar. Dit zijn vaste zitplaatsen die te allen tijden op hun plek moeten blijven. Geef elkaar de ruimte om deze vaste zitplaatsen te kunnen bereiken en gebruiken;
• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden;
• De douches mogen niet gebruikt worden;
• Toeschouwers zijn niet toegestaan;
• In de kleedkamer van de heren is één urinoir “afgeplakt”. Deze mag niet gebruikt worden;
• Het maximale aantal aanwezigen gelijktijdig in het clubhuis is vastgesteld op 16. Bij deze vaststelling is uitgegaan van een maximale bezetting van de speelzaal (8 spelers);
• Aanwezigen op een trainingsavond mogen maximaal 15 minuten voor en na een spelmoment aanwezig zijn. Daarna dient men óf het gebouw te verlaten óf weer actief te gaan spelen (indraaien in de training bijvoorbeeld);
• Gebruik je gezond verstand en geef elkaar de ruimte in ons clubhuis!;
• Het is (nog) niet verplicht te registeren of te reserveren. Er wordt gekeken naar wenselijkheid en mogelijkheden om dat wel te gaan doen;
• Het is toegestaan buiten de traditionele trainingsavonden te spelen indien je in het bezit bent van een sleutel. Het is voor alle aanwezigen verplicht ook op die momenten alle geldende regels in acht te nemen;
• De trainingen en de vrijspeelavond gaan “gewoon” door. Bij de jeugd en de senioren. Bij de senioren geldt dat er maximaal 8 spelers tegelijkertijd kunnen spelen op met afzettingen omrande tafels. De anderhalve meter regel geldt ook tijdens het sporten;
• Alle maatregelen worden doorlopend geëvalueerd en zullen worden aangepast indien daar aanleiding voor is;

Dat waren een heleboel regels. Allemaal noodzakelijk om ons geliefde tafeltennis te mogen blijven beoefenen. Laten we vooral heel blij zijn dat we nog achter de tafel mogen.

Vriendelijke groeten
Het bestuur van TTV Rapidity