Vertrouwenspersoon

Uiteraard proberen wij op alle mogelijke manieren te voorkomen dat binnen onze vereniging sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo hanteren wij een gedragscode die vrijwilligers moeten kennen en waarnaar zij moeten handelen en vragen wij bij de aanstelling van vrijwilligers om een VOG te overleggen.

Wanneer je onverhoopt toch te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan kun je terecht bij Iris van der Worp. Zij is vanuit het bestuur aangesteld als vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken via iris.vanderworp@gmail.com of je kunt haar aanspreken op de vereniging.